Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de juridische relatie tussen de overheid en de burger. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken.


Het bestuursrecht regelt de juridische relatie tussen de overheid en de burger. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan de aanvraag, weigering of intrekking van vergunningen, subsidies, bestuursdwang en dwangsommen, bezwaar en beroep. Deze problemen kunnen zich voor doen bij uw gemeente of provincie maar ook bij de landelijke overheid.

Indien u een dergelijk probleem heeft, kan tijdens een intakegesprek aan de hand van de stukken de aanpak van de zaak worden besproken.

Neem contact op
advocaat in schakelen

Heeft u nog vragen?

Neem contact op