Personen- en Familierecht / echtscheiding

Advocaten uit het personen- en familierecht worden in de meeste gevallen ingeschakeld voor echtscheidingsprocedures. Als een huwelijk of vaste relatie eindigt, valt er vaak veel te regelen.


Advocaten uit het personen- en familierecht worden in de meeste gevallen ingeschakeld voor echtscheidingsprocedures. Als een huwelijk of vaste relatie eindigt, valt er vaak veel te regelen. Wie blijft er (voorlopig) in het huis wonen, hoe worden de bezittingen verdeeld, welke ouderschapsregeling komt er voor de kinderen en hoe zit het met alimentatie of het opgebouwde pensioen? Net op het moment dat de communicatie tussen de partners vaak stroef verloopt, zijn goede afspraken essentieel.

De procedure zal met u besproken worden, maar ook de gevolgen van de echtscheiding of beëindiging van de samenleving. Ook eventuele andere belangrijke zaken zoals de alimentatie, een bezoekregeling en verdeling van de gemeenschap komen daarbij aan de orde. Bij echtscheidingen wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank. Indien nodig kunnen er al op zeer korte termijn nood-voorzieningen bij de rechtbank worden gevraagd in het kader van alimentatie, gezag, omgang en straatverboden.
Gaat het om een gemeenschappelijk verzoek, dan is er slechts één advocaat betrokken bij de procedure en verloopt deze geheel schriftelijk. Een echtscheiding op gezamenlijk verzoek kan alleen slagen als beide partijen zich hiervoor inzetten en bereid zijn compromissen te sluiten. Zodra er op alle punten overeenstemming is bereikt tussen partijen, kan er door het kantoor een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Dit zal door beide partijen ondertekend moeten worden, waarna het echtscheidingsverzoek namens beiden kan worden ingediend bij de rechtbank.

Onder het personen- en familierecht vallen nog veel meer zaken dan alleen de echtscheiding. Uiteraard kunt u ook terecht bij ons kantoor als het gaat om juridische kwesties met betrekking tot alimentatieouderlijk gezag, uithuisplaatsing of een naamswijziging.

Neem contact op
advocaat in schakelen

Heeft u nog vragen?

Neem contact op