Er wordt zowel op basis van uurtarief als op toevoegingsbasis gewerkt. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Of men een beroep kan doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, hangt af van de samenstelling van het gezin, de hoogte van het inkomen, de omvang van het vermogen en het belang van de zaak. Voldoet u aan de wettelijke maatstaven, dan heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u hiervoor in aanmerking komt, dient u de advocaat een eigen bijdrage te betalen en dienen eventueel griffierecht en uittrekselkosten te worden voldaan

Voor verdere informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen.
Voor informatie over het uurtarief kunt u contact opnemen met het kantoor. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Demeris Advocatuur van toepassing.